TIM FESTIVALA


Zoran Popović - direktor festivala

Svetlana Popović - direktor festivala

Tue Stin Miler - selektor festivala

Nevena Đonlić - koordinator programa


Produkcioni tim:

Jelena Stanković

Ema Teokarević

Ivana Kosanović

Gorana Bačevac

Tehnička podrška, promocija i dizajn:

Nenad Popović

Ana Popović

Nevena Vasiljević

Milan Stanojković

Marko Milosavljević

Antonio Andrić

Nemanja Popović

Vladislava Đorđević Vaca

Press:

Jovana Živković

jovana@magnificent7festival.org