TIM FESTIVALA


Zoran Popović - direktor festivala

Svetlana Popović - direktor festivala

Tue Stin Miler - selektor festivala

Nevena Đonlić - koordinator programa

Olga Vasić - press

olga@magnificent7festival.org

Produkcioni tim

Jelena Stanković

Ema Teokarević

Tehnička podrška, promocija i dizajn:

Nenad Popović

Ana Popović

Nevena Vasiljević

Milan Stanojković

Pablo Ferro

Marko Milosavljević

Petar Milić

Dino Dolničar

Vladislava Đorđević Vaca

Saradnici:

Sanja Đurić

Lav Mrenović

Lea Vahrušev

Ivana Kosanović

Sara Radulović

Lena Tadić