TIM FESTIVALA


Zoran Popović - direktor festivala

Svetlana Popović - direktor festivala

Tue Stin Miler - selektor festivala

Nevena Đonlić - koordinator programa


Produkcioni tim:

Ema Teokarević

Ivana Kosanović

Lav Mrenović

Tehnička podrška, promocija i dizajn:

Nenad Popović

Ana Popović

Nevena Vasiljević

Milan Stanojković

Pablo Ferro

Dino Dolničar

Vladislava Đorđević Vaca