English - srpski

naslovna >>

Dobrodošli na Sedam veličanstvenih!
Sava Centar
od 30. januara do 5. februara 2014.Deset godina stariji…
Znate, rečeno mi je da festival slavi svoju desetogodišnjicu! Stvarno? Je li to istina? Osećam da je festival pre “Deset minuta stariji”, da upotrebim naslov legendarnog kratkog dokumentarnog filma Herca Franka.

Za mene kao da je prošao samo trenutak otkad smo čekali kraj scene u velikoj sali Sava centra… 2005. godine. Nestrpljivi da vidimo publiku kako ulazi u salu da bi gledala “Dodirni zvuk” Tomasa Ridelšajmera. Film koji je otvorio prvi Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma. Ljudi su došli, u velikom broju, i tako je bilo otada pa nadalje. Beogradska publika je je bila više nego verna festivalu “Sedam veličanstvenih”, kao jednostavno najbolja od svih koje ovaj putujući posmatrač dokumentaraca poznaje. Hvala vam! Veliko, neizmerno hvala!

Ponovo Herc Frank: “Preda mnom na mom radnom stolu je središnji fragment Rafaelove freske “Atinska škola”. Platon i Aristotel diskutuju filozofski smisao života. Platon prstom pokazuje nagore – suština je ideja! Aristotel, nasuprot tome, dlanom okrenutim nadole ukazuje na tlo – osnova je materija! Čak i ranije, u Starom zavetu (Knjiga Postanja) oba gledišta su ujedinjena. U Prvoj knjizi Mojsijevoj prvi redovi glase: “U početku stvori Bog nebo i zemlju.” Čitaj – duhovno i materijalno.”

Duhovno i materijalno, činjenice i razmišljanja, mnogo narativnih slojeva, lične interpretacije filtrirane kroz kreativni temperament, poezija i proza. Dokumentarni film je umetnička forma. Značajna umetnost koja ostaje u našim mislima i srcima.

Uveren sam da će i selekcija 2014. biti upamćena. Zaista se i ona bavi duhovnim u filmovima kao što su “Levijatan”, više nego magično vizuelno remek delo s mora i “Veze vere” iz Indije… Vežite pojaseve! Tri autobiografska filma ispričana u prvom licu – palestinski “Svet ne kao naš” iz izbegličkog geta u Libanu; “Moja mama, moje tate i ja” sa neverovatnim arhivskim materijalom iz komune Fridrihshof; jedan mladi Finac koji odlučuje da se oslobodi onoga što zove “Moje stvari”.

Svet trenutno nije u svom najboljem izdanju, a dokumentarni žanr je uvek dokazivao da je najbolje mesto za filmove koji se bave protestima: to čini “Svakodnevna pobuna”. Nasuprot toj uzburkanosti stoji mirni i sigurni kreativni svet u “Kući radija”, francuskom filmu o lepoti reči koju nam na ekran donosi veliki majstor Nikola Filiber.

Pridružite se proslavi desetog omaža kreativnom dokumentarrcu!

Tue Stin Miler

© 2014. CVK KVADRAT član EDN-a